Od 1 lipca skierowanie do sanatorium będzie można otrzymać tylko w formie elektronicznej. Będzie to wygodniejsza forma dla lekarzy i pacjentów. Do 1 lipca obowiązywał tak zwany okres przejściowy i akceptowane były skierowania na leczenie uzdrowiskowe zarówno w formie papierowej i elektronicznej.

Reklama

Zmiany w skierowaniach do sanatorium od 1 lipca

W komunikacie Centrum e-Zdrowia, dyrektor Paweł Kikosicki zaznacza, że e-skierowania będą nie tylko wygodą dla pacjentów, ale także korzyścią dla całego systemu opieki zdrowotnej. Mówi także, że dzięki temu rozwiązaniu proces skierowania na turnus leczniczy stanie się bardziej przejrzysty i efektywny, co przekłada się na lepszą jakość leczenia uzdrowiskowego.

Gdzie będą dostępne e-skierowania i kto je rozpatrzy?

Skierowanie do sanatorium będzie dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta IKP i w aplikacji mobilnej mojeIKP. Pacjenci nie będą musieli obawiać się, że je zgubią. Nie trzeba będzie również pilnować terminu, w którym należy skierowanie przesłać do NFZ, ponieważ będzie ono przekazywane elektronicznie od razu po wystawieniu przez lekarza. Każdy pacjent będzie mógł sprawdzić historię wystawionych dla niego e-skierowań. Natomiast jeśli chodzi o historię leczenia dzieci, to mają do niej dostęp rodzice lub opiekunowie prawni. Automatyzacja systemu pozwala na o wiele prostsze i łatwiejsze załatwienie wszelkich formalności związanych z leczeniem i rehabilitacją.

W ciągu 30 dni od zarejestrowania w systemie e-skierowania będzie ono rozpatrzone przez lekarza. Rozpatrują je specjaliści w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej zatrudnieni w NFZ. Pacjent może zostać zakwalifikowany lub nie do leczenia uzdrowiskowego. Odrzucenie skierowania jest możliwe z powodów medycznych. Lekarze mogą także poprosić o uzupełnienie skierowania, gdy będzie ono niekompletne.

Reklama

Informacje o przyznaniu pobytu w sanatorium przyjdą pocztą

Po pozytywnym rozpatrzeniu skierowania i zatwierdzeniu go przez lekarza, w systemie IKP pojawi się informacja o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym czasie oczekiwania na przyjęcie do sanatorium. Pacjent będzie mógł sprawdzić też takie informacje, jak: termin i miejsce leczenia uzdrowiskowego, a także nazwę sanatorium i jego adres. Pacjent otrzyma informacje o przyznaniu miejsca i terminie pobytu w uzdrowisku pocztą w formie dokumentu papierowego.

Od e-skierowania są wyjątki. Kiedy papierowe skierowanie do sanatorium?

Istotne jest, że są wyjątki, w których lekarz będzie mógł wystawić skierowanie do sanatorium w formie papierowej. Skierowanie papierowe otrzyma pacjent, który będzie leczony w sanatorium poza granicami kraju, albo w przypadku, kiedy lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu i systemu e-zdrowie.