Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?

Stawka podatku od nieruchomości jest różna zależnie od rodzaju nieruchomości – jest ona inna dla domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, garaży, gruntów budowlanych czy budynków użytkowanych na potrzeby działalności gospodarczej. Na wysokość stawki mają wpływ dane publikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stawkę podatku od nieruchomości na dany rok z góry ustalają rady gmin w drodze uchwały. Stawki te są jednak ustalane w oparciu o maksymalne stawki określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów. Muszą być one uwzględnione przez gminy przy ustalaniu wysokości stawek podatkowych na przyszły rok.

Reklama

Rekordowa podwyżka. O ile wzrośnie podatek od nieruchomości w 2024?

Z ostatniego komunikatu wynika, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszej połowie 2023 wzrósł o 15 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Ostatnio tak wysoka inflacja została odnotowana 25 lat temu. O ile jeszcze w 2022 roku podwyżka podatku od nieruchomości wyniosła zaledwie 3,6 proc., o tyle już w 2023 roku musieliśmy zapłacić o 12 proc. więcej.

Okazuje się jednak, że w 2024 roku szykuje nam się jeszcze większa podwyżka. Dokładne stawki podatku poznamy w sierpniu, gdy Ministerstwo Finansów wyda obwieszczenie w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Jednak już dzisiaj możemy policzyć, ile więcej zapłacimy.

Podatek od lokali mieszkalnych i garaży w 2024 roku

Reklama

W przyszłym roku właściciel lokalu mieszkalnego zapłaci maksymalnie o 15 groszy za 1 m2 więcej niż w 2023 roku – czyli 1,15 zł za m2. Oznacza to, że właściciel 60-metrowego mieszkania zapłaci nie 60 a 69 zł rocznie. Więcej zapłacą również właściciele garaży – stawka wzrośnie o 1,46 zł za m2 czyli z 9,71 zł do 11,17 zł.

Podwyżki podatku od nieruchomości najbardziej dotkną przedsiębiorców

Podatek od budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej wzrośnie aż o 4,32 zł/m2 i wyniesie on maksymalnie 33,10 zł (stawka z roku obecnego to 28,78). Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w budynku o powierzchni 200 m2, to w 2024 roku zapłaci nie 5756 zł, a 6620 zł rocznie. To wzrost aż o 864 zł.

Przedsiębiorców dotyczy także wzrost podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności. Tu również nastąpi znaczna zmiana, ze stawki 1,16 zł do 1,34 zł za 1 m2 gruntu. Niestety tak duże podwyżki na pewno wywołają wzrost cen towarów i usług, a najbardziej odczują to kupujący.

Kto nie zapłaci podatku od nieruchomości w 2024 roku?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Zatem w 2024 roku podatku nie zapłacą m.in.:

  • Przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego zostają zwolnieni z konieczności uiszczenia podatku od gruntów, budynków itp., które są wykorzystywane w celu prowadzonych badań i prac rozwojowych
  • Żłobki i kluby dziecięce
  • Instytuty badawcze i uczelnie
  • Budynki gospodarcze lub ich części służące działalności rybackiej lub leśnej, zlokalizowane na terenie gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, służące do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
  • Budynki i grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, o ile są one utrzymane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków
  • Budynku i grunty (lub ich części) związane z prowadzeniem statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, oświaty, wychowania, nauki i techniki – z wyjątkiem tych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Grunty trwale przeznaczone na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Ile wyniesie podatek od nieruchomości? Zdecyduje gmina

Mimo że gminy nie są zobowiązane do wprowadzania maksymalnych stawek podatków od nieruchomości na własnym terenie, to jednak tylko w tym roku przyjęło je 90 proc. gmin. Możemy się zatem spodziewać, że w przyszłym roku sytuacja będzie wyglądać podobnie.