Szef polskiej dyplomacji na platformie X odniósł się do przypadającej w niedzielę 84. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Przypomniał, że bezpośrednim powodem ataku ZSRS było podpisane w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow, który w tajnym protokole wytyczał granice podziału Europy Środkowej.

Reklama

Jak zauważył Zbigniew Rau, współpraca totalitaryzmów "wprowadziła do myślenia o bezpieczeństwie w Europie logikę stref wpływów", a "agresja zbrojna stała się narzędziem do ich wytyczania". Dodał, że potwierdzeniem tej logiki była konferencja w Jałcie w 1945 r., podczas której "mocarstwa demokratyczne, liderzy wolnego świata, pogodzili się z tą metodą w imię fałszywego realizmu". "Stalin de facto wymusił na demokracjach uznanie postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow i logiki stref wpływów. To w Jałcie Związek Sowiecki uzyskał zgodę mocarstw demokratycznych na przesunięcie granicy swojej strefy wpływów z Wisły na Łabę" - napisał szef MSZ.

"Współcześni muszą pamiętać…"

Zdaniem ministra Raua współcześni muszą pamiętać o tamtych doświadczeniach i wyciągać z nich wnioski dotyczące prowadzenia polityki międzynarodowej. "Po pierwsze, nie wolno ustępować imperializmowi, ani nawet tendencjom imperialnym. Po drugie, kompromis demokracji z autorytaryzmem nie jest możliwy, gdyż zawsze odbywa się kosztem wolności. Rezygnacja demokracji z obrony wolności i integralności terytorialnej nie ma nic wspólnego z realizmem. Zawsze zaś stwarza zagrożenie dla pokoju, a w ostatecznym rozrachunku także dla wolności i demokracji. Polska nigdy nie może zrezygnować z przypominania tej uniwersalnej prawdy" - zaznaczył szef resortu dyplomacji.

84. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę przypada w niedzielę, 17 września. W wyniku napaści III Rzesza i ZSRS dokonały rozbioru osamotnionej przez zachodnich sojuszników Polski zgodnie z porozumieniem, które przeszło do historii pod nazwą paktu Ribbentrop-Mołotow. Po zajęciu przez Armię Czerwoną, a także NKWD, wschodnich terenów II Rzeczypospolitej - Kresów Wschodnich - rozpoczęła się tam brutalna dla Polaków, a także dla innych narodowości, m.in. ukraińskiej, okupacja sowiecka. Obywatele II RP byli poddawani wielu represjom - doszło m.in. do Zbrodni Katyńskiej, a także masowych deportacji ludności cywilnej na Wschód.

Michał Szukała