Prognoza IMGW na koniec października, listopad i początek grudnia

Najnowsza prognoza pogody, która została opublikowana na profilu IMGW, to prognoza numeryczna ECMWF EPS. Obejmuje ona najbliższe 5 tygodni, począwszy od 44. do 48. tygodnia 2023 roku, czyli od 30 października do 3 grudnia 2023. Prognoza ta przedstawia dwie anomalie:

 • anomalię średniej temperatury powietrza (podaną w stopniach Celsjusza) względem lat 1991-2020 oraz
 • anomalię sumy opadów (podaną w %) względem tego samego okresu.
Reklama

Uzupełnieniem jej jest prognozaECMWF HRES 0,1°C” opublikowana w serwisie informacyjnym IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego na najbliższe 10 dni, od 30 października do 8 listopada 2023. Przedstawia ona: maksymalne, minimalne oraz średnie temperatury powietrza.

Anomalia średniej temperatury powietrza i anomalia sumy opadów – o co chodzi?

Zamieszczona długoterminowa prognoza pogody na 5 tygodni podaje dwie anomalie. Czym one są i jak je interpretować? Oto kilka wskazówek.

 • Anomalią średniej temperatury powietrza określa się różnicę między prognozowaną średnią temperaturą powietrza w danym tygodniu roku a średnią temperaturą tygodniową policzoną z trzydziestoletniego okresu referencyjnego. Podawana jest w stopniach Celsjusza.
 • Anomalią sumy opadów określa się różnicę między prognozowaną ilością opadu a średnią policzoną również dla okresu referencyjnego. Podawana jest w procentach.
 • W przypadku tej prognozy okresem referencyjnym (odniesienia) jest okres 30 lat – od 1991 do 2020.
 • Jeśli wartość anomalii średniej temperatury powietrza jest dodatnia oznacza to, że prognozowana temperatura jest wyższa niż średnia dla tego samego rejonu i tego samego tygodnia roku z lat 1991-2020.
 • Jeśli anomalia średniej temperatury jest ujemna, wówczas oznacza to spadek temperatury.
 • Anomaliaśredniej temperatury równa 0 oznacza temperaturę taką samą jak wartość średnia.
 • Gdy anomalia sumy opadów jest równa 100 proc. oznacza ilość opadu taką samą jak w okresie referencyjnym.
 • Gdy anomalia sumy opadów jest mniejsza od 100, wtedy możemy spodziewać się mniej opadów
 • Zaś gdy anomalia sumy opadów jestwiększa od 100 oznacza to, że opadów będzie więcej niż w latach 1991-2020.

Sytuacja pogodowa na przełomie października i listopada 2023

Jakie będą ostatnie 2 dni października? Ten tydzień (44. tydzień roku) będzie ciepły. Temperatury będą wyższe nawet o ponad 6 stopni Celsjusza w odniesieniu do średniej trzydziestoletniej. Najcieplej w tym tygodniu będzie w województwie podkarpackim (tam średnia temperatura powietrza jest wyższa o 6,2 stopnia Celsjusza od normy). Niewiele chłodniej (bo 5,9 stopnia cieplej) w małopolskim. 5 stopni ponad normę 30-letnią także w województwach: lubelskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim oraz mazowieckim. Czym dalej na zachód tym nieco chłodniej. W środkowej części kraju o około 4,5 stopnia cieplej niż w okresie referencyjnym, zaś na zachodzie cieplej o miedzy 3 a 3,8 stopnia. Maksymalna temperatura powietrza w poniedziałek 30 października oraz we wtorek 31 października może wynieść lokalnie na południu aż 20 stopni Celsjusza.

W przeważającej części kraju opadów będzie znacznie więcej niż zazwyczaj (wyjątkiem jest północno-wschodni rejon województwa zachodnio-pomorskiego). Najwięcej padać będzie w województwach: opolskim i dolnośląskim (tam anomalia sumy opadu wyniesie odpowiednio 228 i 224%).

Reklama

Jaki będzie 1 listopad 2023?

Według 10-dniowej prognozy pogody opartej na modelu ”ECMWF HRES 0,1°C” 1 listopada będzie najchłodniejszym dniem tego tygodnia. W środę przydadzą się parasole, zwłaszcza mieszkańcom południowo-wschodniej połowy kraju. Najchłodniej będzie na północy. Im bardziej na południe tym średnia temperatura powietrza będzie wyższa. Niemniej jednak na obszarze całej Polski różnica między średnimi temperaturami powietrza będzie wynosiła zaledwie 4 stopnie - począwszy od 6-7 stopni Celsjusza na północy, przez 8-9 stopni w środkowej części kraju, po 10 stopni na południu.

Jaki pogoda będzie w listopadzie 2023?

Pierwszy tydzień na przełomie października i listopada będzie tym najcieplejszym. Kolejne tygodnie objęte prognozą będą już chłodniejsze. W przyszłym 45. tygodniu roku (od 6 do 12 listopada) anomalia średniej temperatury powietrza będzie wyższa niż zazwyczaj - jednak o maksymalnie 2,8 stopnia. W przeważającej części kraju anomalia średniej temperatury powietrza będzie wynosiła między 1 a 1,5 stopnia. Najchłodniejszym tygodniem objętym prognozą będzie 46. tydzień roku, obejmujący dni od 13 listopada do 19 listopada 2023. Anomalia średniej temperatury powietrza wyniesie dla przeważającej części Polski między 0,2 a 0,5 stopnia. Jedynie na północy, w województwie pomorskim, będzie cieplej o 1,6 stopnia niż w okresie referencyjnym. W niektórych regionach będzie chłodniej niż zazwyczaj.

Ostatni pełny tydzień listopada obejmujący dni od 20 do 26 listopada będzie nieco cieplejszy niż zazwyczaj. Jednak temperatury powietrza będą o około 1 stopień wyższe niż w okresie referencyjnym. Wyjątkiem będzie południowa część województwa małopolskiego, gdzie przez większość listopada będzie chłodniej niż zwykle.

Pod kątem opadów w drugim tygodniu listopada (45. tygodniu roku) w przeważającej części kraju będzie ich więcej niż zazwyczaj. Natomiast 47. tydzień roku będzie niewątpliwie najbardziej mokrym miesiącem z tych objętych prognozą, jeżeli chodzi o cały kraj. Bowiem w całej Polsce opadów będzie dużo więcej niż zazwyczaj.

Jaki będzie przełom listopada i grudnia 2023?

Temperatura powietrza na przełomie listopada i grudnia w całej Polsce będzie wyższa niż w okresie referencyjnym. Od 0,5 stopnia Celsjusza na południu województwa małopolskiego, przez około 0,9 do 1,1 stopnia Celsjusza dla przeważającej części kraju, po 2,6 stopnia w województwie pomorskim. Ostatni objęty prognozą tydzień (48. tydzień roku), począwszy od 27 listopada do 3 grudnia, będzie tygodniem mokrym, zwłaszcza w południowej części kraju. Niemniej jednak w całej Polsce będzie znacznie więcej padać niż zwykle w tym okresie roku.

Kiedy spadnie śnieg?

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najnowsza 5-tygodniowa prognoza pogody nie przewiduje większego ochłodzenia. Ewentualne opady śniegu mogą wystąpić jedynie w górach. Oczywiście prognoza długoterminowa może ulec zmianie ze względu na ciągle zmieniające się warunki pogodowe. Niemniej jednak na dzień 30 października prognozy numeryczne nie wskazują żadnego większego ochłodzenia ani opadów śniegu w całej Polsce.