W związku z Biegiem Niepodległości w godzinach około 9.30-11.30 nastąpią zmiany w organizacji ruchu w centrum Radomia. W tym czasie będą także wprowadzone objazdy dla autobusów linii 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 23 i 25.

Biegacze wyruszą o godz. 10 ze stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trasa będzie poprowadzona alejkami parku Planty (z zawracaniem wzdłuż ul. Kościuszki) oraz ulicami Chałubińskiego, Narutowicza, Podwalną, Wałową, przez plac Kazimierza Wielkiego, Reja, Wolność, Rynek, Rwańską, Wałową, Podwalną, Narutowicza, Sedlaka i alejkami parku Planty - i znów na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie będzie zlokalizowana meta.

Reklama

Podane ulice będą zamknięte dla ruchu kołowego w godzinach około 9.30-11.30. Dlatego MZDiK sugeruje objazd trasy biegu w obu kierunkach ulicami: Wernera, Mireckiego, Limanowskiego, Mariacką, Młodzianowską i 1905 Roku albo Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca i Beliny-Prażmowskiego.

Reklama

Z kolei w niedzielę w godzinach około 13.10-13.35 mogą wystąpić tymczasowe utrudnienia w ruchu kołowym i w kursowaniu autobusów linii miejskich w okolicach katedry i placu Kazimierza Wielkiego. Będą one związane z przemarszem uczestników oficjalnych obchodów Narodowego dnia Niepodległości z radomskiej katedry przy ul. Sienkiewicza przed Pomnik Czynu Legionów w Rynku.

Marsz rozpocznie się na placu Materskiego przed katedrą, skąd przejdzie przez aleję Chrapka, ulicę Żeromskiego, plac Kazimierza Wielkiego i ulicę Rwańską - przed pomnik Czynu Legionów na Rynku. Może to spowodować utrudnienia w ruchu kołowym, a także ewentualne opóźnienia autobusów miejskich na liniach 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19 i 25.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie tras biegu i przemarszu i o stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających trasę bądź w miarę możliwości o omijanie tego rejonu Radomia.