Poważny problem w przyszpitalnych poradniach

Dodatkowe obowiązki bez dodatkowych pieniędzy - o poważnym problemie alarmują szpitale i samorządy, którym podlegają placówki. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma wejść w życie od 1 stycznia.

"Nakłada na szpitale m.in. obowiązek zatrudnienia dodatkowego specjalisty i wykonywania szerokiego zakresu badań i innych świadczeń. Przy obecnych brakach kadrowych jest to wręcz niemożliwe do realizacji. Ponadto za tą decyzją nie idą żadne dodatkowe środki” - informuje Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Reklama

"Przerzucanie obowiązków POZ na szpitale"

Możliwość zlecania badań laboratoryjnych przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z założeniami miałaby odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć. W praktyce jednak mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że pacjenci zamiast do swojej przychodni będą się zgłaszać właśnie do przyszpitalnych poradni, by od ręki wykonać badania diagnostyczne.

Reklama

Nie zgadzamy się na przerzucanie obowiązków podstawowej opieki zdrowotnej na szpitale powiatowe i to bez jakichkolwiek dodatkowych środków, które pokryją koszty wykonywanych badań. Te zapisy nie były w żaden sposób konsultowane z naszym środowiskiem – mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.

- Przecież dzisiaj na SOR w ciągu dnia często przychodzą ludzie, którzy w pierwszej kolejności powinni udać się do swojej przychodni. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, co do zasady, powinna mieć charakter interwencyjny. Zasadniczą pomoc pacjent powinien otrzymać u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - mówi cytowana przez portalsamorządowy.pl Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich.

Co dalej z nocną i świąteczną opieką zdrowotną?

Trwają rozmowy przedstawicieli szpitali i powiatów z resortem zdrowia i NFZ na temat źródła finansowania nowych świadczeń i przesunięcia terminu nałożenia na szpitale obowiązku zatrudniania dodatkowych specjalistów. Jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, od stycznia poradnie mogą zostać zamknięte.

"Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii będziemy rekomendować dyrektorom szpitali wypowiedzenie umów" – jasno stawia sprawę Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.