Andrzej Duda: Sprawa bulwersuje

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do osadzenia w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Duda wystąpił wspólnie z żonami skazanych: Barbarą Kamińską i Romą Wąsik.

Reklama

Zostali skazani za swoje działania, ściganie korupcji - ocenił prezydent sytuację wokół polityków. Są pierwszymi od 1989 roku więźniami politycznymi -stwierdził Duda.

Działania sądów i wymiaru sprawiedliwości prezydent ocenił jako przebiegające z "oszałamiającą prędkością". Zatrzymanych prezydent określił jako "absolutnie krystalicznie uczciwych".

Odnosząc się do swoich gości, prezydent stwierdził, że "panie przyszły prosić mnie o to, abym doprowadził do uwolnienia panów jak najszybciej". Duda w tym kontekście wskazał na podjętą przez polityków głodówkę.

Duda ocenił, że grupa "zaangażowanych politycznie i zacietrzewionych sędziów" z izby karnej Sądu Najwyższego zaczęła podważać prerogatywy prezydenckie (akt łaski), co w konsekwencji doprowadziło do skazania Wąsika i Kamińskiego. Akt łaski [z 2015 roku] został wydany zgodnie z Konstytucją - zapewnił prezydent. W moim osobistym przekonaniu panowie są nadal posłami - mówił. Ale dziś są w więzieniu i każdy dzień zagraża ich zdrowiu - powiedział. Duda przypomniał, że deklarował, że zrobi wszystko, żeby politycy PiS zostali uwolnieni.

Zdecydowałem się, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę żeby zostało przeprowadzone według wszystkich standardów ustawowych. Jednocześnie wnioskuję do prokuratora generalnego, aby [politycy] zostali zwolnieni w natychmiastowym trybie - powiedział prezydent.

Reklama

Spotkanie prezydenta z małżonkami skazanych

Wcześniej w serwisie X Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda spotkał się z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Sąd uznał w procesie byłych szefów CBA, że Kamiński przeprowadził prowokację CBA, mimo braku prawnych i faktycznych podstaw do podjęcia działań CBA w Ministerstwie Rolnictwa, kierowanym przez wicepremiera Andrzeja Leppera. W 2015 roku prezydent Duda ułaskawił nieprawomocnie skazanych byłych szefów CBA.

Sprawa powróciła do sądu w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z czerwca 2023 roku. Izba Karna SN, po kasacjach złożonych przez oskarżycieli posiłkowych, uchyliła umorzenie sprawy byłych szefów CBA, które miało miejsce w marcu 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowaniem przez prezydenta prawa łaski, i odesłała sprawę do ponownego rozpoznania.

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Kamińskiego i Wąsika na karę dwóch lat pozbawienia wolności.