Kiedy najbliższe posiedzenie Sejmu RP?

4. posiedzenie Sejmu RP X kadencji odbywa się 25 i 26 stycznia 2024 roku – w czwartek i piątek. Drugi dzień obrad rozpoczął się o godzinie 9.00.

Gdzie oglądać obrady Sejmu?

Reklama

Obrady Sejmu można śledzić na żywo, między innymi na kanale Sejm PR w serwisie YT oraz na oficjalnej stronie Sejmu.

Trwa ładowanie wpisu

Porządek obrad w piątek 26 stycznia 2024 roku

Według oficjalnej strony Sejmu dzisiejsze posiedzenie ma następujący porządek:

  • ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasusprzez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku;
  • informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
  • informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 rok wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Porządek dzienny będzie uzupełniony o pytania w sprawach bieżących i informację bieżącą.