4. posiedzenie Sejmu. Kiedy się odbędzie?

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zbierze się na 4. posiedzeniu, które odbędzie się 25 i 26 stycznia 2024 roku. Rozpocznie się w czwartek, 25 stycznia o godzinie 10.00.

Obrady Sejmu 25 stycznia. Transmisja na żywo

Reklama

Posiedzenia Sejmu można oglądać na żywo na profilu Sejm PR w serwisie YouTube lub na oficjalnej stronie Sejmu.

Trwa ładowanie wpisu

Czwartkowe posiedzenie Sejmu. Porządek obrad

Na stronie Sejmu znajduje się porządek obrad 4. posiedzenia. Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów ustala porządek dzienny. Czego możemy się spodziewać?

Na posiedzeniu ma obyć się:

  • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy;
  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela;
  • wystąpienie Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i posła Stanisława Szweda dotyczące informacji Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 rok wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny;
  • ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwe jest także uzupełnienie o:

  • informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ostanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
  • zmiany w składach osobowych komisji sejmowych;
  • sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.