Treść petycji opublikował portal ostrow24.tv.

Wyróżnionym przez mieszkańca radnym, który jego zdaniem zasłużył na pomnik, jest radny Henryk Kwiecień. Wnioskodawca określa go mianem "jednego z najbardziej zasłużonych i skutecznych radnych w 50-letniej historii Gminy Ostrów Wielkopolski".

"Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) w interesie publicznym przedkładam petycję w sprawie podjęcia działań w celu pozyskania gruntów, zabezpieczenia środków finansowych i przystąpienia do realizacji budowy pomnika" - czytamy w petycji.

Reklama

"Nie tylko takie osoby jak Lech Wałęsa zasługują na pomnik"

Mieszkaniec argumentuje dalej, że budowa pomnika "pozwoli zachować trwałą pamięć dla kolejnych pokoleń o jego dokonaniach na rzecz swojej miejscowości i gminy. W dzisiejszych czasach coraz szybciej zapominamy o tym, żeby w przestrzeni publicznej budować pamięć o ludziach, którzy swoim działaniem w sposób znaczący zapisali się w naszej historii" - twierdzi.

Reklama

"Pamiętamy tylko o wielkich bohaterach, a nie o ludziach, którzy całe swoje życie poświęcili pracy na rzecz lokalnej społeczności. Nie tylko takie osoby jak Lech Wałęsa zasługują na pomnik postawiony za życia, ale również Pan Henryk Kwiecień" - podkreśla autor petycji.

"Pomnik ze złota może przekraczać możliwości finansowe gminy, dlatego..."

Wnioskodawca zaznacza, że radny Henryk Kwiecień to złoty człowiek, dlatego należy mu się pomnik wykonany właśnie ze złota. "W relacjach wielu mieszkańców naszej Gminy Ostrów Wielkopolski, radny Henryk Kwiecień to złoty człowiek, jako wnioskodawca, zdaję sobie sprawę, że budowa pomnika wykonanego ze złota może przekraczać możliwości finansowe Gminy, a sam Narodowy Bank Polski może nie dysponować niezbędną ilością tego kruszcu, wymaganą do jego budowy" - stwierdza w petycji.

Jego zdaniem sensownym sposobem wykonania pomnika będzie odlew z brązu lub mosiądzu. Dzięki temu realizacja jego wizji nie zostanie obarczona wysokimi kosztami.
"Podczas realizacji tego pomnika nie należy kierować się minimalizmem, ograniczając się do samego popiersia, tylko wykonać rzeźbę całej sylwetki" - podkreśla autor petycji.

Bardzo ważna lokalizacja. Bo "podkreśla dokonania" radnego

Zdaniem wnioskodawcy pomnik powinien być zlokalizowany w Wysocku Wielkim na ulicy Pruślińskiej, która "dzięki staraniom pana Henryka Kwietnia stała się główną arterią łączącą tę wieś z Ostrowem Wielkopolskim".

"Lokalizacja tego pomnika bezpośrednio przy wjeździe na ulicę Pruślińską od strony miasta będzie dodatkowo podkreślała jego dokonania, jednocześnie bliska lokalizacja węzła komunikacyjnego przy drodze ekspresowej Sil bardzo ułatwi dojazd pod ten pomnik autokarom z wycieczkami szkolnymi, czyniąc go ważnym punktem na szlakach turystycznych prowadzących przez południową Wielkopolskę. Za taką lokalizacją przemawia także geograficzne ukształtowanie terenu, gdyż miejsce to jest otoczone pagórkami i wzniesieniami od strony wschodniej, południowej i zachodniej. Dlatego też nisko wschodzące i zachodzące słońce, nie będzie generowało w ciągu roku niebezpieczeństwa oślepienia kierowców przez jego blask odbijający się od rzeźby" - argumentuje mieszkaniec.