Analiza demografa: nowożeńcy po 50. roku życia i związki powtórne

Profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego jest demografem, który w wydawnictwie "Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 2023" z lutego tego roku opublikował interesującą analizę pod tytułem "Nowożeńcy w późnym wieku". Wynika z niej, że w latach 2010-2022 aż o 40 proc. wzrosła liczba nowożeńców po 50. roku życia.

W tej grupie z kolei przynajmniej 75 proc. małżeństw to związki powtórne, czyli takie, w których przynajmniej jedna osoba jest po rozwodzie lub jej poprzedni współmałżonek zmarł. Tego rodzaju powtórne małżeństwa stanowiły w ogólnej liczbie zawieranych związków małżeńskich w 2022 roku nieco ponad 25 proc. wszystkich.

Reklama

Nowożeńcy po 50. roku życia: głównie rozwodnicy

W swojej analizie profesor Szukalski pokazuje, że w 2022 roku wśród osób po 50. roku życia zawartych zostało 8641 małżeństw. Z tego jedynie 286 były związkami, w których oboje partnerzy nie zawierali wcześniej małżeństw, a więc byli pannami i kawalerami. 822 związki zawarły wdowy z wdowcami, natomiast było aż 3752 ślubów, w których oboje nowożeńcy byli po rozwodzie. Pozostałe małżeństwa stanowiły inne kombinacje, jak np. panna i wdowiec czy wdowa i rozwodnik.

Reklama

W związku z tym, że większość ślubów po 50. roku życia zawierają osoby rozwiedzione,mało jest w tej grupie ślubów wyznaniowych, których takie osoby nie mogą zawrzeć. W 2022 roku 51 proc. spośród wszystkich nowożeńców zdecydowało się na legalizację swojego związku w formie wyznaniowej. Jednak wśród kobiet po 50. roku życia udział ten wynosił 12,4 proc., zaś wśród mężczyzn, którzy ukończyli 50 lat – zaledwie 9,7 proc.

Coraz więcej nowożeńców po 50. roku życia? Prognozy demografa

Według profesora Szukalskiego w najbliższych latach możemy spodziewać się jeszcze większej liczby małżeństw zawieranych przez osoby po 50. roku życia w stosunku do ogólnej liczby ślubów. Wynika to ze spadku liczby związków małżeńskich zawieranych przez osoby młodsze.

Zdaniem cytowanego demografa opisywane zjawisko wzmagać może też duża liczba rozwodów wśród osób w wieku 40-50 lat. Nie bez znaczenia jest również fakt, że osoby starsze są mniej skłonne – w porównaniu z młodszymi – do tworzenia długotrwałych, niesformalizowanych związków. Osoby po 50. roku życia, po podjęciu decyzji o wspólnym zamieszkaniu, chętniej niż młodsze zawierają związek małżeński.