Obawiasz się, że z powodu chorób układu krążenia stracisz zdolność do pracy? Rehabilitacja lecznicza ZUS pozwala wrócić do zdrowia. Turnus trwa 24 dni i odbywa się w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym, a ZUS pokrywa koszty związane z kuracją, pobytem i dojazdem.

Reklama

Rehabilitacja lecznicza – najważniejszy jest cel

Celem rehabilitacji leczniczej jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy osób, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą utratą zdolności do pracy i które mogą utrzymać lub odzyskać zdolność do pracy po przebyciu rehabilitacji.

Reklama

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS?

Z rehabilitacji leczniczej ZUS może skorzystać osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  • jest osobą ubezpieczoną w ZUS (pracuje zawodowo) i grozi jej całkowita lub częściowa niezdolność do pracy;
  • pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
  • pobiera rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja lecznicza - schorzenia

Rehabilitacja może odbywać się w systemie stacjonarnym, ambulatoryjnym lub ambulatoryjnym monitorowanym telemedycznie.

W przypadku stacjonarnego, czyli całodobowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym, profil rehabilitacji obejmuje: narząd ruchu, narząd ruchu po wypadku, układ krążenia, układ oddechowy, narząd głosu, psychosomatykę oraz stan po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

W systemie ambulatoryjnym, czyli w przypadku codziennego dojazdu na rehabilitację, profil rehabilitacji obejmuje narząd ruchu i układ krążenia

Rehabilitacja monitorowana telemedycznie obejmuje choroby układu krążenia.

Rehabilitacja schorzeń układu krążenia

W przypadku schorzeń układu krążenia do wyboru jest, jak wspomnieliśmy wyżej, system rehabilitacji stacjonarny, ambulatoryjny lub ambulatoryjny monitorowany telemedycznie. Jakie są wskazania do rehabilitacji schorzeń układu krążenia? Są to:

• przewlekła choroba wieńcowa serca,
• przebyty zawał serca,
• przebyte zabiegi angioplastyki wieńcowej połączonej z implantacją stentu,
• stan po operacji kardiochirurgicznej,
• niewydolność serca,
• nadciśnienie tętnicze,
• wady zastawkowe po leczeniu chirurgicznym,
• korzystanie z wszczepialnego urządzenia do elektroterapii.


Jakie zabiegi są wykonywane w ramach rehabilitacji leczniczej ZUS?

Program rehabilitacji leczniczej ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Wśród zabiegów i zajęć są m.in.:

  • różne formy rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
  • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
  • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
  • edukacji zdrowotnej w zakresie: zasad prawidłowego żywienia, znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika i kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego w formie instruktażu.

Rehabilitacja lecznicza ZUS – co należy zrobić?

By skorzystać z rehabilitacji leczniczej należy przygotować Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni lekarz, u którego się leczysz.

Wniosek powinien zawierać twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne, opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy, a także dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.) i informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Następnie należy złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS. Gdy zostaniesz umówiony na badanie u lekarza orzecznika - zabierz ze sobą przygotowaną dokumentację z leczenia.

W niektórych przypadkach zdarza się, że lekarz wystawia wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wówczas nie musisz zanosić wniosku osobiście, ponieważ lekarz przesyła go elektronicznie do ZUS.