Na koncie portalu X Prokuratury Krajowej napisano: "Sąd Dyscyplinarny uwzględnił dziś odwołanie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara od postanowienia Zastępy Rzecznika Dyscyplinarnego umarzającego postępowanie dyscyplinarne prokuratora Macieja W. Prokurator jest obwiniony o popełnienie deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu polegającego na przemieszczaniu się w stanie nietrzeźwości i nago na terenie Świdnicy".

Reklama

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku, a o sprawie jako pierwszy poinformował portal swidnica24.pl. Według portalu nagi mężczyzna spacerował po świdnickim osiedlu Zarzecze, a także odwiedził jeden z osiedlowych sklepów. Jego nagie zdjęcia zrobione podczas tego spaceru znalazły się w internecie.

Prokurator Okręgowy w Świdnicy sporządził po tym zdarzeniu wniosek do rzecznika dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec tego prokuratora. Zostało ono umorzone 4 marca 2024 roku, ale 13 marca prokurator generalny Adam Bodnar złożył zażalenie na to umorzenie.

"Podstawą umorzenia było uznanie, że u obwinionego wystąpiło upojenie atypowe, które wyłączało jego poczytalność w chwili zdarzenia. Prokurator Generalny z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się i skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do zaskarżenia orzeczenia, składając odwołanie. W złożonym środku odwoławczym podniósł zarzuty obrazy przepisów prawa procesowego w zakresie gromadzenia i oceny dowodów oraz wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu dyscyplinarnym" - napisano na stronie prokuratury.

Reklama