W całym kraju nadal jest ponad 45 proc. gmin bez żadnej instytucji opieki.

Rozwój systemu opieki

Kontrola NIK dotyczyła rozwoju systemu opieki nad dziećmi do lat 3, w tym realizacji programu "Maluch+". Przeprowadzono ją w 20 jednostkach: w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w pięciu urzędach wojewódzkich, w ośmiu urzędach gmin i w sześciu podmiotach niepublicznych, które realizowały zadania z zakresu tego programu.

Reklama

Program "Maluch Plus" na celowniku NIK

W latach 2020–2022 w gminach systematycznie przybywało instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Na koniec danego roku żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie funkcjonowali: w 2020 r. – w 1131 gminach (46 proc. wszystkich gmin), w 2021 r. – w 1273 gminach (51 proc.) i w 2022 r. – w 1354 gminach (55 proc.) - wynika z raportu.

Mimo zwiększającej się liczby miejsc w placówkach, w skali całego kraju tylko co czwarte dziecko poniżej 3. roku życia miało w nich zapewnione miejsce.

Inwestycje gmin w opiekę

Gminy, które przeszły kontrolę, przeznaczyły na ten projekt prawie 15,5 miliona złotych, z czego ponad 9,1 miliona złotych pochodziło z dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszu Pracy. Mimo to, ostateczne wydatki gmin na stworzenie 343 miejsc opieki w ośmiu placówkach przekroczyły 22,3 miliona złotych.