Według portalu sprawa dalej będzie analizowana przez watykańskich urzędników. O decyzji Stolicy Watykańskiej miał poinformować dziś swoich najbliższych współpracowników kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski.

Reklama

O sporze wokół proboszcza parafii mariackiej zrobiło się głośno w grudniu ubiegłego roku. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski upublicznił wówczas fragment listu, jaki do ks. Dariusza Rasia wysłał abp Marek Jędraszewski. W opublikowanym zakończeniu pisma była mowa o popełnionych uchybieniach. – (…) wzywam Księdza po ojcowsku do złożenia rezygnacji z urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie – napisał metropolita.

Ksiądz Raś odwołał się do Watykanu

W maju tego roku ksiądz Dariusz Raś przestał być proboszczem parafii mariackiej w Krakowie. Abp Marek Jędraszewski mianował administratora - ks. Stanisława Czernika. Przeciwko zmianom protestowała rada parafialna, która bezskutecznie zabiegała o spotkanie z krakowskim metropolitą. Ks. Raś proboszcz natomiast odwołał się do Watykanu.

Ks. Rasiowi zarzucano nieprawidłowości finansowe, czy ustawienie konkursu na organistę. Ksiądz Raś miał przyjmować darowizny i dotacje na renowacje zabytków będących we władaniu parafii bez zgody kurii.

Reklama

Wyniki kontroli parafii

W listopadzie 2022 przeprowadzono kontrolę parafii. W raporcie będącym jej wynikiem zarzuca się ks. Rasiowi m.in.: nierzetelne prowadzenie dokumentacji, pozyskanie dotacji na renowację bez zgody przełożonego, przyjmowanie darowizn bez zgody kurii, kupno samochodu za cenę trzykrotnie niższą od rynkowej czy ustawienie konkursu na organistę.

W liście metropolita krakowski wezwał ks. Dariusza Rasia do rezygnacji z funkcji proboszcza, podkreślając, że tak czy inaczej zostanie z niej odwołany z powodu ww. zarzutów.