Dyrektor generalny BBC, Tony Hall zlecił opracowanie programu globalnej ekspansji korporacji, który otworzyłby jej nowe źródła niezależnych dochodów - donosi na swej stronie internetowej londyński "Guardian".

Konserwatywny rząd planuje ograniczyć dochody BBC z powszechnego abonamentu, który zapewnia BBC całkowitą niezależność od państwa. Utrata 3/4 miliarda funtów spowoduje konieczność cięć etatów oraz programów.

W obliczu tych ograniczeń, lord Hall widzi ratunek w komercjalizacji zagranicznej działalności BBC. Ale jednocześnie wysunął projekt powołania rosyjskojęzycznej telewizji satelitarnej, lub internetowej oraz nowego programu radiowego dla Korei Północnej.

Te posunięcia mają z jednej strony przeciwdziałać ekspansji nowych globalnych nadawców: Al-Jazeery, rosyjskiej telewizji RT i Centralnej Telewizji Chińskiej. Z drugiej strony mają wzmocnić markę BBC jako obrońcy wolnego słowa i promotora ideałów demokratycznych. Utrudni to konserwatystom dążenie do ograniczenia pozycji BBC jako głównego brytyjskiego nadawcy, o wielokrotnie większym potencjale niż konkurencja prywatna.