Otóż przyjazdowi pani Madonny towarzyszyć będzie kontrmanifestacja przeciwników jej antymaryjnego występu. Ale nie tylko!

Kontrmanifestacji przeciwników ant maryjnego występu będzie również towarzyszyć kontrkontrmanifestacja przeciwników kontrmanifestacji.

Ciekawe, czy ten zwyczaj się przyjmie? Na wszelki wypadek, aby okazać się trendy, podrzucam kilka pomysłów Wymarszowi Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej towarzyszy kontr-pielgrzymka-sitting pod hasłami: „Długie marsze skracają życie”; „Pielgrzymi to drogowi piraci – tworzą korki”, „Wasze buty wyprodukowali chińscy więźniowie!”. Dożynkom na Jasnej Górze towarzyszy kontrdożynkowy koncert „Dożynki... Reforma KRUSU!” oraz happening „Chłopy kochają chłopów”. Jasnogórskim modlitwom Rodziny Radia Maryja towarzyszy kontrzjazd akwizytorów telefonii komórkowej oraz wystawa „Nawet Madonna była Czarna”. Festiwalowi Piosenki religijnej Sacrosong towarzyszy Festiwal Piosenki Religijnej Inaczej Diablosong; wybrane fragmenty Pisma św. Recytuje Doda.

No, o taką Polskę walczyliśmy.