W porównaniu z poprzednim badaniem korzystne notowania rządu wzrosły o 4 punkty procentowe, a jego szefa - o 2 punkty. Przeciwników działalności rządu jest 43 procent, tyle samo co w grudniu. Ubyło oponentów premiera, choć nadal jest ich 58 procent.

Rząd cieszy się największym poparciem w elektoracie Platformy Obywatelskiej. Niezadowolonych z rządzenia Donalda Tuska jest za to 4 na 5 wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż CBOS przeprowadzono między 9 a 15 stycznia na próbie reprezentatywnej 1067 dorosłych Polaków metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.