Mogę potwierdzić, że do prezydenta został przesłany nowy raport końcowy ze Strategicznego Przeglądu Obronnego, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej – powiedział PAP rzecznik BBN Marcin Skowron. Raport jest niejawny, analizujemy go – dodał.

Jak powiedział rzecznik, "zgodnie z uzasadnieniem ministra obrony nowy raport został opracowany w związku z koniecznością wprowadzenia korekt do przyjętych pierwotnie przez MON prognoz finansowania Sił Zbrojnych RP i tym samym koniecznością poprawienia modelu Sił Zbrojnych RP".

Poprzednia wersja raportu została przesłana prezydentowi przez ministra obrony pod koniec maja. Nową prezydent otrzymał 28 sierpnia.

Po analizie pierwszego raportu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zwracało uwagę na kwestię realności zawartych w nim planów finansowania rozwoju sił zbrojnych.

Prezydent zapoznał się z dokumentem na początku czerwca, po czym polecił BBN przeprowadzenie pisemnej analizy dokumentu. Jak informował w czerwcu szef BBN Paweł Soloch, Andrzej Duda przedstawił swoje uwagi, poprosił o pogłębioną analizę modelu sił zbrojnych, ich finansowania, koncepcji kierowania obroną państwa oraz zmian w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Opinia przygotowywana przez BBN odnosiła się do prerogatyw prezydenta, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a także do planów przywrócenia stanowisk dowódców rodzajów sił zbrojnych i roli szefa Sztabu Generalnego WP.

Pod koniec czerwca BBN przesłało do MON uwagi do projektu ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Przed tegorocznym świętem Wojska Polskiego prezydent Duda podjął decyzję o odłożeniu nominacji generalskich tradycyjnie wręczanych tego dnia. Jako powód BBN podało trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, co – jak zaznaczono – nie stwarzało warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny kandydatur.

SPO był przygotowywany przez MON od lipca ub. r., na początku maja odpowiedzialny za Przegląd wiceminister obrony Tomasz Szatkowski przekazał go szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi.

SPO odnosi się do potrzeb wojska, nie tylko w kwestii uzbrojenia, ale także sposobu i intensywności ćwiczeń. Jednym z zagadnień, których dotyczył SPO, była zapowiedziana przez obecne kierownictwo MON zmiana obecnego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi z dwoma głównymi dowództwami - generalnym i operacyjnym oraz Sztabem Generalnym w roli głównego organu planowania, a nie dowodzenia.

SPO stał się podstawą przedstawionej w maju koncepcji obronnej RP. Zakłada ona m. in. podwyższenie poziomu finansowania sił zbrojnych, zwiększenie ich liczebności i osiągnięcie zdolności do samodzielnej obrony terytorium.

Dotychczas MON przeprowadziło dwa strategiczne przeglądy obronne. Pierwszy, zainicjowany za rządów SLD, został przeprowadzony w latach 2004-06, drugi ukończono w 2011 r. W latach 2010-13 przeprowadzono Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który dotyczył nie tylko obronności i aspektów wojskowych. Niektóre konkluzje SPBN wielokrotnie krytykowało obecne kierownictwo MON.