W przeddzień ogłoszenia niepodległości przez południowy Sudan Rada Bezpieczeństwa "podkreśla kluczową rolę Narodów Zjednoczonych we wspieraniu władz narodowych, przy bezpośrednich konsultacjach z międzynarodowymi partnerami, w celu skonsolidowania kraju i zapobieżenia powrotowi przemocy".

Nowa misja zastąpi siły ONZ, które pełniły dotychczas służbę w całym Sudanie, ale ich zdecydowana większość i tak stacjonowała w południowej części kraju.

Rezolucja została przyjęta jednogłośnie przez wszystkie 15 państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa.

ONZ przyczyni się w południowym Sudanie do "podjęcia działań przez rząd centralny i podstawowe służby, ustanowienia państwa prawa, poszanowania praw człowieka, zarządzania bogactwami naturalnymi, umocnienia bezpieczeństwa, zwiększenia zatrudnienia wśród młodych i rewitalizacji gospodarki".

Na mocy porozumień pokojowych, które zakończyły trwającą 22 lata wojnę domową między Północą a Południem, Sudan ma 9 lipca podzielić się na dwa państwa: Sudan ze stolicą w Chartumie i Republikę Południowego Sudanu ze stolicą w Dżubie.