Gdyby nowelizacja nie została zmieniona, pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracowników - strażaków do udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji i odpowiednio ich przeszkolić. Koszt takiego kursu wynosi ok. 1200 złotych - co oznacza, że polskie firmy musiałby zapłacić w sumie dziesiątki milionów złotych.

Dlatego nowe prawo wzbudziło ogromny opór przedsiębiorców - a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało w końcu zmienić przepisy. Najnowsza wersja nie będzie już nakładać obowiązku posiadania w firmie przeszkolonego strażaka.

"W przepisie tym będzie wymienione, na czym polega minimalny wymiar ochrony przeciwpożarowej" - mówi Bożena Diaby, rzeczniczka ministerstwa. Zapis, choć mniej rygorystyczny, będzie nadal zgodny z dyrektywami Komisji Europejskiej. Resort wydał również polecenie Państwowej Inspekcji Pracy, żeby do czasu wprowadzenia ostatecznej wersji przepisów nie karała przedsiębiorców za uchybienia.