Rząd proponuje zmiany w prawie spadkowym - po zmarłym spadkobiercy dziedziczyć będzie nowy krąg krewnych. Na mocy ustawy do grona dziedziczących mają dołączyć dziadkowie i pasierbowie, o ile zmarli nie pozostawili bliższych krewnych. Ograniczone zostaną również prawa spadkowe gminy i Skarbu Państwa, którzy do tej pory dziedziczą po zmarłym spadkodawcy z mocy ustawy, mimo że żyją jego dalsi krewni nieuprawnieni do objęcia spadku.

Obecnie po zmarłym dziedziczą na mocy ustawy najbliżsi krewni. Natomiast na podstawie testamentu spadek mogą dostać nawet najdalsi krewni, nie przewidziani w kręgu spadkobierców ustawowych. Jednak zdarza się, że zmarły nie zdążył spisać testamentu lub jest on nieważny, wówczas o spadek będą mogli ubiegać się krewni do tej pory nieuwzględnieni w ustawie.

Zmiany te proponuje nowelizacja kodeksu cywilnego, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie.