Izba Wydawców Prasy będzie przekonywała rząd do zmian w prawie autorskim, które pozwolą wydawcom na równi konkurować na rynku cyfrowych treści. Właśnie trwają prace nad dokumentem z propozycjami zmian. Trafi do resortów kultury oraz administracji i cyfryzacji. Ich zespoły pracują już nad zmianami w prawie autorskim.
Reklama
Na poziomie europejskim prawo działa dobrze. Zapewnia odpowiednią równowagę między właścicielami praw a użytkownikami. Teraz trzeba je wprowadzić w Polsce – mówi DGP Maciej Hoffman, dyrektor generalny IWP. Zdaniem izby prawo pozwala zarabiać na treściach tym, którzy ich nie tworzą, ale bez dzielenia się przychodami z twórcami. Konieczna jest nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która doprecyzuje, co i na jakich zasadach może być wykorzystywane.
DGP rozpoczyna cykl "Szanuję, nie kopiuję", w którym będziemy opisywać, jak zmiany w prawie mogą przywrócić równowagę między twórcami treści a użytkownikami w erze cyfrowej.