Prawnik skomentował tak rozporządzenie Rady Ministrów, wprowadzające nowe obostrzenia. Jest w nim zawarty przepis o zakazie udziału w zgromadzeniach, niezależnie od ich rodzaju.

Reklama

"Działania służb były bezprawne"

To bardzo poważna, drastyczna restrykcja, szczególnie ograniczająca prawo obywateli do protestowania. Wprowadzenie teraz zakazu udziału w zgromadzeniach dowodzi, że dotychczas nie było takiego zakazu, był jedynie zakaz organizowania zgromadzeń. A więc nie było żadnej podstawy prawnej, żeby ścigać za udział w zgromadzeniach. To dowodzi, że działania służb były bezprawne. - powiedział dr Mikołaj Małecki.

Po drugie, nawet gdyby wprowadzono stan klęski żywiołowej, to akurat tego prawa - do udziału w zgromadzeniach - nie można obywateli pozbawić. Art. 233 Konstytucji mówi o tym wyraźnie. Wprowadzenie tego zakazu jest oczywiście sprzeczne z Konstytucją i nie ma mocy prawnej. - podkreślił.

Rozporządzenie Rady Ministrów o wprowadzeniu nowych ograniczeń, nakazów i zakazów wchodzi w życie w sobotę 27 marca.