DZIENNIK ustalił, że w ten sposób chciał wynagrodzić poparcie Gosiewskiego za poparcie planów zakupu nowoczesnego sprzętu dla armii. Dotacjom na ten cel w Sejmie sprzeciwiała się duża cześć posłów.

Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem MON z 1991 roku medal przysługuje tym, którzy wykazali "męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju lub osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych". Może on być także przyznany tym, którzy "posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również z zakresie szkolenia i wychowania wojskowego".

W ubiegłym tygodniu "Wprost" ujawnił, że w tym samym czasie Sikorski odznaczył medalem "za zasługi dla obronności" lidera Ligi Polskich Rodzin i ówczesnego wicepremiera Romana Giertycha.