Poszkodowani, których gospodarstwa poniosły straty w wysokości przeszło 30 procent wartości produkcji rolnej, będą mogli otrzymać pomoc finansową. Chodzi między innymi o kredyty na wznowienie produkcji rolnej. Zostaną one jednak przyznane pod warunkiem spełnienia warunków ubezpieczenia.

Reklama

Poszkodowani mogą też składać wnioski do KRUS-u o umorzenie lub rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie rolnicze. Agencja Nieruchomości Rolnych może zaś rozłożyć na raty lub umorzyć opłaty za dzierżawę ziemi. Rozwiązania te są zawarte w projekcie rozporządzenia rządu, przygotowanym przez ministerstwo rolnictwa.

Minister Kalemba powiedział, że wskutek nawałnic zostało poszkodowanych około 5 procent gospodarstw rolnych w Polsce.