Oznacza to objecie tych grup zawodowych takimi samymi zasadami, jakie obowiązują w systemie powszechnym. Pełne wynagrodzenie będzie im przysługiwało w przypadku, gdy zwolnienie ma związek z wykonywaniem czynności służbowych.

Reklama