Przewodniczący SLD były premier Leszek Miller powiedział, że jego ugrupowanie nie stawia żadnych warunków - chce rozmawiać o sprawach ważnych dla Polaków - Europejczyków.

Reklama

SLD proponuje, aby tematem debaty było miejsce Polski w zjednoczonej Europie, wydatkowanie funduszy europejskich w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 i szczegółowy program dojścia Polski do strefy euro.

SLD przygotowanie do wyborów do Europarlamentu rozpoczyna od przedstawienia swojego programu przyszłym wyborcom z województwa warmińsko- mazurskiego. Kandydaci Sojuszu do 13 kwietnia w pre-kampanii "Blisko ludzi" chcą odwiedzić tysiąc gmin w całej Polsce.