Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że fundusz taki, w którym uczestniczyłaby Unia Europejska, powinien umożliwiać Polsce zaciągnięcie długoterminowych, nisko oprocentowanych kredytów. Polska mogłaby je łatwo spłacić, bo - jak powiedział Kaczyński - bylibyśmy ze względu szczególną sytuację Polski zwolnieni z opłat wobec Unii Europejskiej

Prezes PiS, który wziął udział w debacie "Bezpieczna Europa, bezpieczna Polska" na forum ekonomicznym w Krynicy, podkreślił, że wzmocnienie armii i obecność w naszym kraju sił NATO są warunkami umocnienia wschodniej flanki Sojuszu. Dodał, że trzeba jasno oświadczyć, iż porozumienie NATO-Rosja z 1997 roku już nie obowiązuje. Wzmocnienie wschodniej flanki nie może jednak oznaczać opuszczenia Ukrainy. 

Eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki zwrócił uwagę, że wschodnie kraje Unii Europejskiej są najuboższe we Wspólnocie. Trudno więc oczekiwać, aby same brały na siebie sprawę bezpieczeństwa całej Unii. Należy zatem, zdaniem Czarneckiego ustanowić specjalne fundusze, przeznaczone dla krajów Unii i NATO sąsiadujących z Rosją i Ukrainą.

Fundusze te powinny stworzyć realną obronę zarówno tych państw, jak i całej Unii. Eurodeputowany dodał, że spłata kredytów na obronność powinna być rozłożona na wiele lat, a polska składka członkowska do Unii znacząco ograniczona.