WASIAK ODDAJE ODPRAWĘ, ORLEN NIE DLA OSTACHOWICZA

Relacja odświeża się automatycznie co 30 sekund