Jak mówiła, ma on dać mocny impuls dla regionu, który ma być - jak się wyraziła - "bijącym sercem przemysłu w Polsce". Oceniła też, że na ten program Ślązacy czekali od dawna.

Reklama

Premier zastrzegła, że krytycy rządu twierdzący, że PO nic dotąd dla Śląska nie zrobiła, nie mają racji. Przywołała program restrukturyzacji kopalń. Mówiła też, że nigdy na unijnych szczytach nie kwestionowała znaczenia węgla.

Kopacz pytana przez IAR o możliwość zrealizowania programu w kontekście zbliżających się wyborów, odpowiedziała, że ma nadzieję być premierem przez kolejne 4 lata. Polityk zaznaczyła też, że część planów ma zostać sfinansowana z pieniędzy z Unii Europejskiej.

Szczegóły programu "Śląsk 2.0"

Program zakłada między innymi zmiany w akcyzie, zwolnienie z kosztów finansowania przez firmy "zielonej" energii. Według szacunków, oznaczałoby to oszczędność dla firm około 400 milionów złotych.

Obietnice dla górnictwa, inwestycje drogowe i przemysłowe, a także zapowiedzi dotyczące integracji miast aglomeracji górnośląskiej. Rząd Ewy Kopacz na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach przyjął programu "Śląsk 2.0" przeznaczony dla województwa śląskiego i Małopolski Zachodniej.

Reklama

Główna część dokumentu to dział dotyczący inwestycji. Rząd zapowiada realizowanie w ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020 kilku projektów drogowych. Wśród nich jest budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała - Pyrzowice, wraz z obwodnicą Oświęcimia, budowa drogi S69 w okolicach Zwardonia, powstanie autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Częstochowa i dalej do Tuszyna w województwie łódzkim.

Rząd informuje, że w pierwszej kolejności realizowany będzie odcinek A1 pomiędzy Częstochową a Pyrzowicami. Ma on kosztować 2,5 miliarda złotych. W planie dla Śląska znalazły się także zapowiedzi budowy obwodnic Zawiercia i Poręby a także drogi ekspresowej S-11 Kępno-A1 wraz z obwodnicą Tarnowskich Gór.

Obiecuje również szereg inwestycji kolejowych, głównie w sercu aglomeracji górnośląskiej. Pada także zapowiedź rewitalizacji trasy Częstochowa- Koluszki. Jednocześnie trwają prace inwestycyjne związane z modernizacją linii E30 na kluczowym odcinku Katowice - Kraków. W tym roku ma zakończyć się przebudowa trasy Gliwice-Katowice, centralnej osi transportowej aglomeracji górnośląskiej. Inwestycje kolejowe mają pochłonąć prawie 9 miliardów złotych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W programie zawarto też specjalny plan dla Bytomia, który zdefiniowano jako Obszar Strategicznej Interwencji. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa miasto otrzyma dodatkowe 100 milionów euro.

Już w lipcu tego roku ma zostać powołany Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS). Będzie to wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. Fundusz zostanie powołany na okres 25 lat a środki pozostające w jego dyspozycji wyniosą 600 milionów złotych. Celem FIS będzie współfinansowanie inwestycji samorządowych w nowej perspektywie finansowej UE.
W dokumencie "Śląsk 2.0" znalazł się też pakiet rozwiązań dla górnictwa. Celem rządu jest "zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez dostawy krajowego węgla kamiennego do elektrowni w perspektywie kolejnych 30 lat". Głównym planem jest oddzielenie opłacalnych części majątku Kompanii Węglowej od elementów nieopłacalnych. Chodzi na przykład o przeniesienie 3 kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Z kolei z elementów dochodowych KW powstanie Nowa Kompania Węglowa, czyli Węglokoks Rybnicki Okręg Węglowy Sp. z o.o

Jednocześnie rząd podjął rozmowy z Ukrainą na temat możliwości dostaw polskiego węgla dla tamtejszych elektrowni. Jednak w tych zakładach stosowany jest inny typ węgla i kraj ten nie jest obecnie zainteresowany taką współpracą na szerszą skalę.

Ukraina ma powołać grupę roboczą ds. modernizacji sektora elektroenergetycznego. Po unowocześnieniu powstanie zapotrzebowanie na 9,5-15 mln ton polskiego węgla.

Rząd chce postawić także na rozwój technologii zgazowania węgla. Tę innowację można stosować w instalacjach naziemnych oraz podziemnych. Skarb Państwa będzie postulował realizację projektu napowierzchniowego zgazowania węgla w zakładach Grupy Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Szacowany czas budowy instalacji to 5-6 lat.

Rząd przypomina, że w Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o powiecie metropolitalnym. Zdaniem autorów projektu, obszarem metropolitalnym o stopniu integracji wymagającym zmiany ustroju administracyjnego i utworzenia metropolii jest Aglomeracja Górnośląska. Wczoraj Ewa Kopacz zapowiedziała, że projekt zostanie przyjęty jeszcze w tej kadencji Sejmu.

W programie ogłoszono również powstanie Rady Społecznej do spraw Rozwoju Śląska przy Prezesie Rady Ministrów. To ciało ma przyglądać się ocenie realizacji planu "Śląsk 2.0". W skład Rady będzie wchodziło 30 wybitnych osobistości Śląska zasłużonych w różnych dziedzinach. Posiedzenia Rady mają odbywać się w cyklu kwartalnym.

Cały dokument "Śląsk 2.0" można przeczytać na stronie internetowej rządu www.premier.gov.pl