Minister wyjaśniał, że jednym z priorytetów będzie poprawa sytuacji finansowej instytucji i środowisk kultury. Jak mówił Piotr Gliński, chodzi o stabilizację materialną, ale także o stabilizację przy wykonywaniu obowiązków merytorycznych. - My oceniamy, że nie jest najgorzej, zwłaszcza wśród instytucji działających w terenie - zaznaczył minister i przypomniał, że w budżecie zapisana jest 5-procentowa podwyżka dla pracowników instytucji kultury.

Reklama

Gliński zapowiedział też, że ministerstwo będzie chciało wspierać przedsięwzięcia, które będą wzbogacać kulturę masową, tak by znalazło się w niej miejsce również dla "wartości wyższego rzędu". Minister podkreślił, że jest to też zadanie dla mediów publicznych. Temu zagadnieniu ma być poświęcone spotkanie przedstawicieli resortu z nowymi szefami publicznych nadawców, które ma się odbyć w tym tygodniu.

Według zapowiedzi ministra, podległy mu resort będzie też wspierał różne inicjatywy i projekty związane z dziedzictwem narodowym i polską historią. Jako przykład podał planowany program "Niepodległa 2018" związany z rocznicą 100-lecia polskiej niepodległości w 2018 roku, a także dokończenie budowy Muzeum Historii Polski, które ma zostać otwarte w tym samym roku.

- Funkcja integracyjna jest niezbędna, żebyśmy we współczesnym świecie jako społeczeństwo i państwo funkcjonowali na odpowiednim poziomie - dodał Gliński.

Reklama

Piotr Gliński zapowiedział też, że powstanie film dotyczący naszej historii. Ma to być dzieło na najwyższym poziomie artystycznym, a konkurs na scenariusz i temat tego filmu zostanie niebawem ogłoszony.

Reklama

Szef resortu kultury dodał, że będzie chciał też zacząć budować sieć instytucji "kulturalno-obywatelskich".