Podczas uroczystości 24 funkcjonariuszy Służby Więziennej zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe, a 27 - uhonorowanych odznakami "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Reklama

- SW bardzo mocno się zmienia i chciałbym by usłyszała to cała Polska - mówił Jaki w swym wystąpieniu. Dodał, że praca w SW często jest niesłusznie niedoceniana. - To wy gwarantujecie, że przestępcy, osoby, które zbłądziły, zostaną odizolowane od praworządnej tkanki społecznej - powiedział. - A jednocześnie jesteście częścią systemu, który pomaga osobom, które chciałyby wrócić do normalnego życia społecznego - oświadczył.

- Jesteśmy w przededniu uchwalenia budżetu, który będzie przełomowy - zapowiedział Jaki, nawiązując do rządowego projektu Programu modernizacji SW w latach w latach 2017-20.

Dyrektor generalny SW gen. Jacek Kitliński oświadczył w swym wystąpieniu, że w związku z "ustawą modernizacyjną", w roku 2017 i kolejnych latach powinna nastąpić zdecydowana poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników SW.

W ramach programu planuje się zakupy nowego sprzętu i pojazdów; remonty i przebudowy więzień; modernizację systemów informatycznych i łączności oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników. Na realizację programu ma być w sumie wydane ponad 2 miliardy zł.

Jego celem jest przede wszystkim "poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa" - napisano w uzasadnieniu projektu. Według projektu, pozwoli to na "zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli". Dodano, że SW jako jedyna formacja mundurowa w kraju od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 r. nie została objęta programem modernizacyjnym.

Na koniec 2015 r. było 27,5 tys. funkcjonariuszy SW i 1862 pracowników cywilnych. W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ok 70 tys. osób.