Tego dnia speckomisja przyjęła plan pracy do połowy 2017 r. W pierwszej kolejności posłowie zajmą się ujawnieniem zbioru zastrzeżonego z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej. Jak powiedział PAP Opioła, posłowie będą chcieli porozmawiać zarówno z przedstawicielami IPN, jak i z szefami służb specjalnych, które prowadzą kwerendę w zbiorze, który ma zostać ujawniony w połowie tego roku.

Reklama

- Speckomisja chce poznać wyniki kwerendy i dowiedzieć się, jak zbiór będzie odtajniany - poinformował Opioła.

Dodał, że ten temat miałby zostać rozpatrzony za dwa tygodnie, czyli najprawdopodobniej w czasie następnego posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 25-27 stycznia.

Jak powiedział Opioła, przez najbliższe pół roku speckomisja będzie dyskutować także o cyberbezpieczeństwie i łączności, zwalczaniu korupcji, systemie ewakuacji obywateli Polskich przebywających za granicą w razie niebezpieczeństwa, konfliktach hybrydowych na przykładzie wydarzeń na Ukrainie, w Iraku i Syrii, aktywności służby rosyjskich na terytorium Polski, wydarzeniach na Ukrainie oraz koordynacji polskich służby specjalnych.

Posłowie ze speckomisji jednomyślnie (w obradach nie brał udział przedstawiciel PO i jedna z posłanek PiS) pozytywnie zaopiniowali też nowy statut Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jak powiedział Opioła, struktura SKW zmieni się, co doprowadzi m.in. do mocniejszego uwypuklenia zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Reklama

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN z kwietnia 2016 r. instytucja zastrzegania dokumentów w zbiorze zastrzeżonym przestała istnieć (formalnie oznacza to likwidację tego zbioru). Z tych samych przepisów wynika, że do 15 czerwca 2017 r. m.in. ABW, Agencja Wywiadu oraz służby podległe MON w porozumieniu z IPN mają czas, by dokonać przeglądu dokumentów. Po tej analizie część dokumentów otrzyma klauzulę tajności na zasadach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a cześć stanie się dokumentami jawnymi, do których dostęp będą mieli m.in. naukowcy oraz dziennikarze.

We wrześniu 2016 r. władze IPN uzgodniły m.in. z szefem MON Antonim Macierewiczem oraz ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, że przegląd materiałów z tzw. zetki zakończy się do 31 marca 2017 r. Kwiecień i maj mają być poświęcone na rozstrzygnięcie ewentualnych kwestii spornych. Ostateczną decyzję w sprawie utajnienia danej jednostki archiwalnej będzie podejmował prezes IPN.