Poseł sprawozdawca Andrzej Matusiewicz (PiS) powiedział we wtorek PAP, że dotychczas możliwe było obniżenie uposażenia m.in. za naruszenie przepisów regulaminów Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego.

Reklama

- Wprowadzamy również możliwość obniżenia uposażenia za naruszenie powagi Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego, dlatego że były takie zachowania, które nie przystoją tym Izbom. Dochodziło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej, obraźliwych okrzyków, nieraz grupowych - powiedział poseł PiS.

- To dotyczy wszystkich klubów, więc na to nie może być zgody, i marszałek Sejmu, czy Senatu - zgodnie z obowiązującym dotychczas regulaminem, nie miał instrumentów, żeby skutecznie doprowadzać osoby, które się tak zachowywały, do porządku - dodał Matusiewicz.

Poseł PiS podkreślił, że projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest niezbędny, żeby można było wprowadzić zmiany w regulaminie obu Izb.

- Te uregulowania będą rozszerzone i uszczegółowione w uchwale ws. zmiany regulaminu Sejmu i Senatu. To jest pierwszy projekt, który jest niezbędny, żeby powstał projekt uchwały ws. zmian w regulaminie - zaznaczył Matusiewicz.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, uposażenie może zostać obniżone posłom i senatorom, którzy uniemożliwiają, poprzez rażące naruszenie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, a także parlamentarzystom, którzy nie uczestniczą bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów.

Projekt nowelizacji wprowadza możliwość obniżenia uposażenia także tym posłom i senatorom, którzy "naruszają swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego".

Reklama