Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, sędzię, która została wybrana do TK jeszcze zanim do władzy doszedł PiS, zastąpi Jarosław Wyrembak, wskazany przez obecny Sejm. O losie kluczowych dla władzy przepisów decydować będzie skład złożony niemal w całości z sędziów wybranych głosami posłów PiS. O uprawnieniach służb współdecydować ma Mariusz Muszyński, któremu zarzuca się, że sam ma agenturalną przeszłość.

Reklama

Doktor Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, w rozmowie z DGP mówi, że wobec powyższych okoliczności nie wyklucza, iż wycofa swój wniosek z TK.