Czaputowicz dziękował sekretarzowi stanu USA Mike'owi Pompeo za wizytę w Warszawie i konstruktywne rozmowy. Ta rozmowa potwierdziła doskonały stan stosunków między naszymi państwami. Przedyskutowaliśmy najważniejsze kwestie w stosunkach dwustronnych oraz w polityce międzynarodowej - podkreślił szef MSZ. Szef polskiej dyplomacji dodał, że rozmowy z Pompeo będzie kontynuował w środę, kiedy złożą wspólną wizytę w bazie NATO, w której stacjonują żołnierze amerykańscy. Dzisiejsze rozmowy pokazały, że nasze cele w polityce zagranicznej są zbieżne, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Chciałem jeszcze przed jutrzejszą wizytą złożyć na ręce sekretarza Pompeo podziękowania za dotychczasową służbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dzięki tej służbie czujemy się w naszym kraju bezpieczni - dodał Czaputowicz.

Reklama

Dodał, że podczas rozmowy z Pompeo omówili plany dalszego rozszerzenia obecności sił amerykańskich w Polsce. Mam nadzieję na kontynuowanie dialogu politycznego w tej sprawie w najbliższych miesiącach z naszymi amerykańskimi partnerami - zaznaczył Czaputowicz. Z zadowoleniem przyjąłem zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do pełnej implementacji instalacji obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Poruszyliśmy też kwestię bezpieczeństwa energetycznego, rozważaliśmy możliwości dalszej dywersyfikacji dostaw energii, zwłaszcza jeśli chodzi o terminal LNG i dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych, a także rozbudowę infrastruktury i rozwój technologii - powiedział Czaputowicz.

Podczas wspólnej konferencji prasowej sekretarz stanu USA podkreślał, że polsko-amerykańskie stosunki w dziedzinie energetyki są bardzo dobre i bardzo ważne. Polska stara się doprowadzić do importu amerykańskiego gazu i ropy naftowej - mówił Pompeo. Dodał przy tym, że Polska stara się uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu. Pompeo oświadczył ponadto, że USA są przeciwne Nord Stream 2. Umocniłby on przewagę rosyjską i uzależniłby inne państwa europejskie od dostaw rosyjskich - powiedział sekretarz stanu USA. Podzielamy stanowisko, że projekt Nord Stream 2 nie służy bezpieczeństwu energetycznemu Europy, uważamy go za przedsięwzięcie nietrafione, a wręcz szkodliwe dla bezpieczeństwa energetycznego na kontynencie - podkreślił Czaputowicz.

Sekretarz stanu określił Polskę mianem jednego z najlepszych przyjaciół USA w Europie, wyróżniając w szczególności "wspaniałe" stosunki z Warszawą w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. Pompeo nawiązał również do planowanego na środę spotkania z polskimi i amerykańskimi żołnierzami w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Jak podkreślił, wspólna służba polskich i amerykańskich żołnierzy w ramach sił NATO świadczy o tym, że nasz Sojusz jest w stanie przeciwstawić się każdemu agresorowi i każdemu zagrożeniu.

Zastrzegł jednocześnie, że NATO nie mogłoby być w pełni silne, gdyby nie wsparcie wszystkich sojuszników. Prezydent Trump jest wdzięczny za to, że Polska wywiązuje się ze zobowiązań i wspiera Sojusz w miarę swoich możliwości" - oświadczył sekretarz stanu USA.

Reklama