Sejm w piątek poparł legislacyjną poprawką Senatu do noweli ustawy dot. jawności wynagrodzeń w NBP. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Reklama

W ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, przekazując mu swoje stanowisko w sprawie noweli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Błażej Spychalski pytany w sobotę w Trójce, czy prezes Glapiński przekonał prezydenta, by nie podpisywał ustawy, odpowiedział: "To nie jest tak, że na tym etapie ktoś kogoś będzie do czegoś przekonywał".

Jak mówił, prezes Glapiński przedstawił prezydentowi Andrzejowi Dudzie swój pogląd. "Także w formie pisemnej przedstawił panu prezydentowi zastrzeżenia formułowane przez NBP do ustawy procedowanej przez parlament".

Dodał, że gdy ustawa trafi do Pałacu Prezydenckiego, to "będzie analizowana także w kontekście tych kwestii, które podnosił prezes Glapiński".

Spychalski podkreślił, że to element normalnej procedury.

Minister podkreślił, że "prezydent dość jasno wypowiadał się na temat kwestii jawności zarobków w życiu publicznym, mówiąc o tym, że NBP jest przecież częścią tej szeroko pojętej administracji publicznej i że prezydent nie widzi przeciwwskazań, żeby zarobki kadry kierowniczej NBP nie były jawne". - To jest myślę, pewien wyznacznik potencjalnej decyzji pana prezydenta. Natomiast oczywiście wszystko trzeba rozpatrywać także w kontekście niezależności NBP - dodał Błażej Spychalski.

Zgodnie z nowelą, pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Reklama

Nowe przepisy przewidują ponadto, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowane mają być także wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić, m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018.