W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla rp.pl, ankietowani odpowiadali na pytanie: "Który polityk Pani/Pana zdaniem sprawdziłby się najlepiej na stanowisku przewodniczącego PO?".

Reklama

Wśród potencjalnych kandydatów wskazano Borysa Budkę, Małgorzatę Kidawę-Błońską, Joannę Muchę, Grzegorza Schetynę i Tomasza Siemoniaka.

Małgorzata Kidawa-Błońska została wskazana przez 26,2 proc. uczestników sondażu. 14,7 proc. ankietowanych stwierdziła, że najlepszym liderem byłby Borys Budka. Obecny lider PO, czyli Grzegorz Schetyna zajął dopiero trzecie miejsce z wynikiem 7,4 proc. Joanna Mucha została wskazana przez 6,9 proc. respondentów, a Tomasz Siemoniak - 6 proc. Nikogo nie wybrało 38,8 proc. pytanych.

- Kidawę–Błońską wskazało 3 na 10 kobiet i prawie co czwarty mężczyzna. Odsetek osób uważających Posłankę za najlepszą kandydatkę do pełnienia funkcji przewodniczącej Platformy Obywatelskiej rośnie wraz z wiekiem - wśród osób do 24. roku życia jest to co piąty, a wśród osób, które skończyły 50. lat prawie co 3 badany. Małgorzatę Kidawę–Błońską częściej wskazują osoby z wykształceniem wyższym (3 na 10 respondentów), niż te, które skończyły edukację na niższym szczeblu. Biorąc pod uwagę dochód, są to częściej osoby zarabiające od 3001 do 5000 zł (31 proc.), niż te o innych dochodach. W podziale uwzględniającym wielkość miejsca zamieszkania była kandydatkę opozycji na stanowisko premiera wskazują najczęściej mieszkańcy miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców – co trzeci z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Reklama