Na stanowisko zastępcy dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych został wyznaczony dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. gen. dyw. Stanisław Czosnek.

Reklama

Stanowisko dowódcy tej jednostki obejmie dotychczasowy zastępca dowódcy - szef sztabu 11. DKPanc gen. bryg. Dariusz Parylak. Na stanowisko zastępcy dowódcy–szefa 11. Dywizji został wyznaczony gen. bryg. Jan Wojno.

Płk Jarosław Górowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Płk Cezary Róg został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Reklama

Gen. bryg. Andrzej Przekwas obejmie stanowisko zastępcy dowódcy – szefa sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Gen. bryg. Jacek Ostrowski został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Płk Piotr Kriese obejmie stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Płk Bogdan Rycerski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Ppłk Izabela Wlizło obejmie stanowisko zastępcy Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.