Jeśli wybory w formie korespondencyjnej zostaną przeprowadzone, 10 maja do naszych skrzynek pocztowych listonosze dostarczą pakiety wyborcze. Prawo pocztowe nakłada obowiązek posiadania i przewiduje kary za brak skrzynki.

Reklama

Według nagrania na kanale "Wolne Media" opublikowanego 19 kwietnia prezes PiS nie miał skrzynki na listy przy swoim domu. Autorzy zwracali uwagę, że na posesji prezesa za skrzynkę "służy otwór w furtce, a jego wymiary są niezgodne z przepisami".

W czwartek, 23 kwietnia, skrzynka pocztowa na furtce posesji na warszawskim Żoliborzu już była - donosi TVN Warszawa.

Zgodnie z przepisami, w budynkach jednorodzinnych skrzynkę pocztową należy umieścić przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej trzy lokale, zestaw skrzynek musi pojawić się w ogólnie dostępnej części nieruchomości, w liczbie odpowiadającej liczbie lokali mieszkalnych. Obowiązku nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora własnych oddawczych skrzynek pocztowych.

Osoby, które nie zrealizują obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszczą skrzynkę niespełniającą wymogów, podlegają karze pieniężnej. Zgodnie z ustawą karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wysokość kary wynosi od 50 złotych do nawet 10 tysięcy.