W kwietniu wśród respondentów, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie - 36 proc. - uzyskała Zjednoczona Prawica, którą tworzą Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie. W porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca, w kwietniu poparcie dla partii rządzącej spadło o 5 punktów procentowych.

Reklama

Na drugim miejscu, z poparciem na poziomie 21 proc., uplasowała się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni). Również Koalicja Obywatelska odnotowała spadek - o 7 punktów procentowych.

Do Sejmu dostałyby się również Lewica, uzyskując 11 proc. głosów (wzrost o 1 punkt procentowy), a także PSL-Koalicja Polska razem z Kukiz’15 (12 proc.; wzrost o 5 punktów procentowych) oraz Konfederacja z poparciem wynoszącym 8 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe).

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 12 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos. Wynik ten wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3 punkty procentowe.

72 proc. ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się po epidemii koronawirusa. Zdecydowane deklaracje składa 51 proc. respondentów, natomiast 21 proc. raczej planuje głosować.

Przeciwne stanowisko wyraża 23 proc. pytanych – 10 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, a 13 proc. osób mówi, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 4proc. Polaków jeszcze nie wie, jak postąpi.

W porównaniu do wyników z marca, znacznie wzrósł (o 15 punktów procentowych) odsetek osób zdecydowanie zamierzających głosować, przy jednoczesnym znacznym spadku odsetka osób wskazujących, że raczej wezmą udział w wyborach (o 15 punktów procentowych).

Spadł też odsetek deklarujących, że raczej nie pójdą głosować (o 1 punkt procentowy) oraz wzrósł udział tych, którzy zdecydowanie nie pójdą głosować (o 4 punkty procentowe). Odsetek osób niezdecydowanych w kwestii udziału w głosowaniu zmalał (o 4 punkty procentowe).

Kantar przeprowadził sondaż w dniach 16 – 17 kwietnia 2020 roku na reprezentatywnej próbie 954 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (preferencje partyjne były mierzone na próbie 687 osób deklarujących „zdecydowanie” lub „raczej” zamiar uczestniczenia w wyborach)