Pismo prezes Gersdorf jest odpowiedzią na żądanie wyjaśnień w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej, które w ubiegłym tygodniu skierował do I prezes SN prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Reklama

Chodziło o zarządzenie I prezes SN z 20 kwietnia, zgodnie z którym sprawy rozpatrywane dotychczas przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego mają trafić do innych izb tego sądu - Karnej i Pracy. Jednocześnie prezes Gersdorf zabroniła pracownikom Biura Podawczego SN rejestrowania nowych spraw jako należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej albo prezesa tej Izby. Nakazała też rejestrowanie ich jako podlegających Izbie Karnej lub Izbie Pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych. Zarządzenie to miało związek z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia br.

W opublikowanym w środę na stronie SN piśmie Małgorzata Gersdorf wskazała, że "w obowiązującym stanie prawnym żądanie to nie może zostać zrealizowane".

Jej zdaniem forma i treść pisma prokuratora krajowego ma bezprecedensowy charakter. Zaznaczyła przy tym, że forma pisma Święczkowskiego nie odpowiada "kanonom korespondencji kierowanej do konstytucyjnych organów państwa polskiego".

Reklama

"Podkreślenia wymaga, że przepisy, które - w ocenie Pana Prokuratora - stanowić mają podstawę domagania się od Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego pisemnych wyjaśnień mają zupełnie inny zakres normowania" - czytamy w odpowiedzi prezes Gersdorf.

I prezes SN wyjaśniła, że podstawą prawną, na którą powołał się w swoim żądaniu prok. Święczkowski, nie stanowi samodzielnej podstawy uprawnienia prokuratora i odsyła do przepisów ustawy przewidujących dany środek.

Prezes Gersdorf zwróciła też uwagę, że żądanie wyjaśnień przez prokuratora musi mieć na celu zapewnienie prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w ściśle określonym postępowaniu. "Tymczasem sformułowane przez Pana Prokuratora żądanie przedstawienia wyjaśnień nie tylko nie zostało przewidziane przez ustawę regulującą uprawnienia prokuratora w danej procedurze, ale także (...) zmierza do oceny, czy doszło do rzekomego naruszenia praworządności, a nie zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w konkretnym postępowaniu" - zaznaczyła I prezes SN.

Gersdorf wskazała też, że zarządzenie, do którego wyjaśnień domaga się prok. Święczkowski, ma na celu wykonanie postanowienia TSUE z 8 kwietnia. W postanowieniu tym unijny trybunał zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Reklama

"Adresatem tego postanowienia jest Rzeczypospolita Polska, co oznacza, że obowiązek implementacji środków tymczasowych zastosowanych przez Trybunał Sprawiedliwości spoczywa na wszystkich organach Państwa Polskiego" - dodała prezes Gersdorf.

Pismo z żądaniem wyjaśnień w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej prok. Świeczkowski skierował w piątek do I prezes SN prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Wskazano w nim, że I prezes SN, wydając zarządzenie o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej, wyszła poza wynikające z zasady trójpodziału władzy kompetencje władzy sądowniczej.

Zdaniem prokuratury, takie działanie - poza nieuprawnioną ingerencją w kompetencje zastrzeżone dla ustawodawcy - stanowi "naruszenie zasady demokratycznego państwa".