Terlecki był pytany w TVP Info, jaki jest najbardziej realny "na dziś" termin przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Reklama

To oczywiście 10 maja, z takim znakiem zapytania, czy o tydzień później nie będzie to wskazane ze względów organizacyjnych. Ale póki co, trzymamy się tego terminu 10 maja - odpowiedział wicemarszałek Sejmu.

Pytany, czy w grę wchodzi także sobota 23 maja, Terlecki zauważył, że to "ostatni możliwy termin". - Ale w Polsce jest raczej tradycja odbywania wyborów w niedzielę, więc to byłoby myślę lepsze. Ale nie przewidujmy za wcześnie biegu wydarzeń; odpowiednie instytucje pracują nad tym, by (wybory) były możliwe, by odbyły się prawidłowo i bezpiecznie. Myślę, że wszystko uda nam się dopiąć na 10 maja - dodał.

W Senacie jest obecnie specustawa autorstwa PiS, uchwalona 6 kwietnia, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z tą ustawą minister aktywów państwowych ma - po zasięgnięciu opinii PKW - określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Reklama

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wykorzysta przysługujące jej 30 dni na pracę nad ustawą; najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 5 i 6 maja.