Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 64 proc. badanych. (51 proc. z nich jest zdecydowana na głosowanie w wyborach; 13 proc. raczej weźmie udział w głosowaniu). Według sondażu Social Changes głosu w II turze wyborów nie odda 24 proc. respondentów (13 proc. "zdecydowanie nie"; 11 proc. "raczej nie"). Natomiast 12 proc. ankietowanych nie ma zdania.

Reklama

Badanym zadano pytanie: "na którą z poniższych osób oddałaby pani/ oddałby pan głos w drugiej turze wyborów prezydenckich?" Spośród osób, które zadeklarowały udział w II turze wyborów, 53 proc. chce oddać głos na Andrzeja Dudę, a 47 proc. - na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast na podstawie odpowiedzi wszystkich respondentów, Andrzej Duda uzyskałby w II turze 48 proc. głosów. a Rafał Trzaskowski 43 proc. poparcia. 5 proc. badanych nie potrafiła wskazać żadnego z kandydatów. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 26 do 27 czerwca 2020 roku. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1045 osób.