Ile protestów wyborczych dotarło do SN?

Uwzględniając wczorajszy wpływ, do Sądu Najwyższego wpłynęło już ponad 1000 protestów wyborczych. W dniu dzisiejszym do godz. 9:00 zarejestrowanych było ponad 400 protestów, reszta jest na bieżąco rejestrowana. Szacunkowo jednak oceniamy, że liczba protestów już przekroczyła 2 tysiące.

Reklama

Jaka jest ich struktura czego najczęściej dotyczą?

Na tą chwilę jest niestety stanowczo zbyt wcześnie, aby powiedzieć czego dotyczą protesty. Z uwagi na bardzo dużą ich liczbę, obecnie skupiamy się na ich bieżącej rejestracji. Jednak z całą pewnością dominują protesty składane na wzorach opublikowanych w Internecie, zatem każdy może się zorientować w treści najczęstszych protestów.

Ile wśród nich to protestów od pojedynczych wyborców?

Zdecydowana większość protestów (pośród tych zarejestrowanych) została wniesiona przez pojedynczych wyborców jednak korzystali oni bardzo często ze wzorów znalezionych w Internecie.

W jaki sposób będą dobierane składy to rozpatrywania protestów?

Reklama

Zgodnie z Regulaminem Sądu Najwyższego członków składu orzekającego wyznacza Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą izby. Tu nie ma szczególnej filozofii.

Kiedy składy trzyosobowe mogą uporać się z rozpatrywaniem protestów?

Z całą pewnością sędziowie w tym miesiącu muszą rozpatrzyć protesty tak, aby 3 sierpnia można było podjąć uchwałę rozstrzygająca w przedmiocie ważności wyborów. W tej chwili organizowana jest praca izby, aby sprawnie rozpatrzyć protesty. Znacznie bardziej miarodajne zatem będzie dopiero podsumowanie sytuacji po zakończeniu rozpatrywania protestów, bowiem obecnie sytuacja dopiero żywiołowo się rozwija i zbyt wcześnie jest na jakiekolwiek miarodajne komentarze.

Kiedy spodziewane jest orzeczenie całej izby w sprawie ważności wyborów?

Zgodnie z ustawą z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji tych wyborów, uchwałę w sprawie ważności wyboru Prezydenta RP Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Tym samym, ostatnim dniem na podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy jest dzień 3 sierpnia 2020 r.

Jakie kryteria będą brali sędziowie przy ocenie wpływu ważnych protestów na wynik wyborów?

Najkrócej rzecz ujmując, będą przez sędziów brane pod uwagę te kryteria, które zostały sformułowane w ustawie. Sędziowie będą badać, czy zostały spełnione formalne wymogi stawiane protestom, to czy podniesione okoliczności stanowią naruszenie przepisów prawa na których można oprzeć protest oraz to, czy składający protest dowiedli zaistnienia tych okoliczności. Wreszcie ocenie podlega to, czy ewentualne naruszenia mogą być uznane za mające wpływ na wynik wyborów.