W liście do von der Leyen, Gawkowski podkreślił, że w UE mieszka ponad 132 milionów osób, które mają poniżej 25 lat. "A strategia wspólnoty oparta na jej wieloletnich ramach finansowych, służyć ma właśnie młodym" - zaznaczył.

Reklama

"Dorastające nowe pokolenie będzie mierzyć się ze skutkami kryzysu klimatycznego i demograficznego. Obowiązkiem obecnie rządzących jest sprawić, że młode pokolenie stanie się częścią wprowadzanych zmian i będzie miało na nie realny wpływ. Ich głos powinien więc głośno wybrzmiewać już dzisiaj" - dodał polityk Lewicy.

"Szukając odpowiedzi na wyzwania przyszłości, zwracam się do Pani z wnioskiem o powołanie Europejskiej Rady Młodzieży przy Komisji Europejskiej, która będzie miała charakter konsultacyjny i doradczy. Rada powinna zostać powołana w ramach procedury komitetowej i funkcjonować jako stały komitet, reprezentowany przez osoby ze wszystkich krajów członkowskich UE. Rada Młodzieży będzie mogła - w ramach konsultacji publicznych - opiniować projekty strategii politycznych i przepisów prawnych tworzonych przez Komisję Europejską" - napisał szef klubu Lewicy.

Jak zaznaczył Gawkowski, "szczególnie istotne jest konsultowanie kwestii związanych z Europejskim Zielonym Ładem, transportem publicznym, edukacją i szkolnictwem wyższym, polityką mieszkaniową czy równymi prawami dla wszystkich obywateli i obywatelek UE".

"Rada będzie mogła także korzystać z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, tak aby móc promować własne projekty. Takie kompetencje Rady Młodzieży stworzą efektywne narzędzia do konsultowania decyzji z młodzieżą, dzięki czemu polityki europejskie będą odzwierciedlać ich potrzeby i oczekiwania" - podkreślił Gawkowski.