"Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża swój sprzeciw wobec sytuacji, do której doszło 18 listopada 2020 roku w Warszawie podczas pokojowego protestu" - czytamy w oświadczeniu, przesłanym do redakcji. "Nieumundurowani funkcjonariusze Policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego wobec pokojowo manifestujących kobiet i młodzieży. Takie działania są zaprzeczeniem roli Policji, która winna dbać o bezpieczeństwo, porządek i spokój w miejscach publicznych" - pisze prezydium NRA. "Niczym nieuzasadniona agresja
funkcjonariuszy nie przyczynia się do uspokojenia konfliktu społecznego, a wręcz przeciwnie, podsyca emocje i naraża zdrowie zarówno demonstrujących, jaki funkcjonariuszy" - dodaje. "Zadaniem służb Państwa winno być doprowadzenie do wygaszania niezadowolenia społecznego, a nie jego siłowe zwalczanie, służące tym samym eskalacji konfliktu" - stwierdzają prawnicy.

Reklama

"Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do Komendanta Głównego Policji o przywrócenie właściwej roli Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli, a do Rządu o nawiązanie dialogu i znalezienie rozwiązania sporu społecznego" - podsumowuje organizacja