Po posiedzeniu podczas briefingu prasowego Fogiel przekazał, że Komitet "zdecydował o zaakceptowaniu nowej struktury okręgowej partii". Podjęto decyzję o powołaniu również funkcji zastępcy sekretarza generalnego partii - poinformował. Podkreślił, że "w ramach uznania dotychczasowej pracy i opieki nad strukturami oraz aby sprawniej zarządzać tą nową strukturą na tę funkcję został wybrany pan Piotr Milowański".

Reklama

Wybór rzecznika i wicerzecznika

Jak podkreślił, formalnie dokonano również wyboru rzecznika i wicerzecznika partii. Fogiel przypomniał, że funkcję wicerzeczniczki PiS będzie pełniła posłanka Urszula Rusecka, zaś rzecznika partii - on sam.

Komitet Polityczny PiS, który obradował we wtorek, omawiał kwestię powołania 94. pełnomocników okręgowych ugrupowania; w spotkaniu uczestniczył m.in. prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

Reklama

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Grzegorz Bruszewski