Wczoraj, w Zielone Świątki, zorganizowano w Trąbkach Wielkich, gdańskie wojewódzkie obchody Święta Ludowego. Po nabożeństwie w intencji rolników, dalsze uroczystości odbywały się na stadionie sportowym. W asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku wniesiono sztandar PSL w Starogardzie Gdańskim. Następnie odegrano hymn państwowy i odśpiewano Rotę.

Reklama

Witając zgromadzonych, przewodniczący Zarządu Gminnego PSL w Trąbkach Wielkich, Stefan Jakubski poinformował, że ów sztandar pochodzi z 1946 roku i był poświęcony w Gdańsku, w obecności Stanisława Mikołajczyka. Później sztandar przechowywali prezes Zarządu Powiatowego PSL i jego żona.

Reklama

Do starogardzkiego sztandaru nawiązał również wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL, prezes ZW PSL w Gdańsku Sławomir Szatkowski, mówiąc: – Myślę, że ten pierwszy, ale historią zdobiony sztandar, będzie dobrym początkiem dla gdańskiego stronnictwa, wzmacniając siłę i jedność jego członków.

Prezes powiedział także: – Możemy potwierdzić dziś poparcie dla gdańskiego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego za całoksztalt przekształceń społeczno-politycznych, w tym również za politykę zagraniczną, dążącą do pełnej suwerenności Polski. Jednak należy krytycznie ustosunkować się do programu wicepremiera Balcerowicza z powodu nieuwzględnienia w nim roli i specyfiki rolnictwa.

Wojewoda gdański Jerzy Jędykiewicz, pozdrawiając rolników, stwierdził m.in., że około 70 procent ludności naszego województwa mieszka w miastach, stąd problem z zapewnieniem im żywności po dostępnych cenach. Obecnie wskutek spadku siły nabywczej ludności miejskiej, nastąpiły kłopoty ze zbytem produktów rolniczych.

Wojewoda wyraził przekonanie, że wraz z naprawą gospodarki zwiększy się popyt na towary spożywcze.
– Przybyłem tutaj, żeby w imieniu stoczniowców przekazać najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom wsi – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej Alojzy Szablewicz.

W Święcie Ludowym uczestniczyli także: konsul generalny ZSRR w Gdańsku Wadim Mucki, posłowie ziemi gdańskiej: Aleksander Jurewicz, Bogumił Szreder i Jan Zając.

Uroczystość uświetniły występy artystów Teatru Wybrzeże Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa. Swe programy artystyczno-rozrywkowe przedstawili również: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” z Kartuz oraz m.in. uczniowie szkół z Sobowidza i Nowej Wsi Starogardzkiej. Odbyły się też zawody sportowe.

Nie zawiodła pogoda, dopisali również zaproszeni goście i mieszkańcy 4-tysięcznej gminy Wilczęta. Tu bowiem odbyły się wczoraj wojewódzkie obchody Święta Ludowego, zorganizowane przez elbląskie PSL. Wzięli w nich udział między innymi: wojewoda elbląski Zdzisław Olszewski, senator Antoni Borowski, posłanka Barbara Czyż oraz członkowie zarządu regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu. Obecni byli konsul generalny ChRL w Gdańsku Chen Schize i wicekonsul ZSRR w Gdańsku Grigorij Kryłow.

Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w miejscowym kościele, podczas której z kazaniem do wiernych zwrócił się ks. infułat parafii św. Mikołaja w Elblągu Mieczysław Józefczyk. Po mszy przed gośćmi i licznie przybyłymi mieszkańcami gminy wystąpiły zespoły artystyczne. Swoje umiejętności prezentował zespół Dziad i Baba z Pasłęka.

W trakcie spotkania z przedstawicielami miejscowej społeczności, które odbyło się w gmachu nowo wybudowanej szkoły gminnej, wojewoda elbląski nawiązał do tradycji Święta Ludowego, podkreślił rangę nowo wybranych rad i życzył ruchowi ludowemu, aby proces kształtowania własnej tożsamości przebiegał z pożytkiem dla polskiej wsi i kraju. Przewodniczący WK SD Andrzej Zbucki zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju usług na wsi, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych.

Wieczorem w Wilczętach mieszkańcy gminy bawili się na zabawie.